Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:34
1311 74a8 500

cerceos:

Daniel Zenker - Holland

19:33
19:27

Wtula się we mnie, bo już nigdy więcej mnie nie oszuka. Wtula się, bo już nigdy więcej nie będzie przy mnie dodawała sobie centymetrów do realnego wzrostu. Wtula się, bo zaakceptowała swoją rolę. Która przecież i tak jest ogromna. Wtula się, bo w końcu zrozumiała, co to znaczy, że ktoś mógłby za nią dać się publicznie rozstrzelać..

— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutline outline viabitemyneck bitemyneck
19:24
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
19:21
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaIriss Iriss
19:19
7067 d2d3 500
Reposted fromtwice twice via100suns 100suns
17:55
3645 1aab 500

this is beautiful because it could mean anything. its like they have left you to finish off the sentence for yourself. it could be “let her know right now that she’s beautiful, that you love her, that you cheated, that you have cancer or that you are depressed, but there is one definite meaning to this and its: let her know right now before its too late, before you hurt her even more (if its bad), before its the wrong time and she doesn’t feel the same way (if its an emotion). that is why this is my absolute favourite picture on tumblr 

Reposted fromkimik kimik vialugola lugola
17:52
19:55

WYNOŚ SIĘ ZE MNIE

01:06
2204 e8fc
A.Ś
Reposted fromhavingdreams havingdreams viapimpmyheart pimpmyheart
01:03
9780 ffaa 500
Reposted fromcasanovared casanovared via100suns 100suns
01:01

hannahvickers:

like honestly, sleeping next to someone is the nicest thing. like when you half wake up at 4am and squeeze them or they move in tighter to you. lovely.

Reposted fromdorks dorks via100suns 100suns
00:59
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie -  zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali,  imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromsucette2 sucette2 viajakubzulczyk jakubzulczyk
00:58
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
00:57
6753 862a 500
Reposted frompesy pesy viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
00:54
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine via100suns 100suns
00:54
mydlenie oczu
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
21:26
3390 126b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatoffifee toffifee
21:23
4970 ec87 500
21:16
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl